Menu

บริการขนย้ายสินค้าความเสี่ยงสูงอาทิเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ตู้เซฟ เปียโน

บริการขนย้ายที่คุณไม่ต้องทำอะไร

  • บริการแพ็คป้องกันสินค้าก่อนการขนย้ายโดยใช้วัสดุที่มีความเหมาะสม
  • บริการงานขนย้ายด้วยพนักงานที่เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์เฉพาะด้าน
  • บริการพร้อมจัดวางสินค้า เข้าที่ตามจุดที่กำหนด และทดสอบสินค้า
  • บริการเข้าสำรวจวางแผนและประเมินค่าบริการขนย้ายให้ท่านฟรี
  • การรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการขนย้ายในเบื้องต้น 50% โดยไม่คิดเบี้ยประกันสินค้าเพิ่ม
  • การรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการขนย้ายเพิ่มเติมตามวงเงินที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนดเอง