Menu

บริการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์, สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ สำหรับสำนักงาน

บริการขนย้ายที่คุณไม่ต้องทำอะไร

  • บริการแพ็คป้องกันสิ่งของเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์
  • บริการงานถอนและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ พร้อมจัดวางตามแผนผังที่กำหนด
  • บริการพร้อมจัดวางสิ่งของเครื่องใช้สำนักงาน สินค้า เข้าที่ตามจุดที่กำหนด
  • บริการเข้าสำรวจวางแผนและประเมินค่าบริการขนย้ายให้ท่านฟรี
  • บริการกล่องให้ยืมใช้สำหรับการแพ็คบรรจุสิ่งของเครื่องใช้สำนักงานต่างๆให้ท่านฟรีไม่จำกัดจำนวน
  • การประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการขนย้ายในเบื้องต้น 50% โดยไม่คิดเบี้ยประกันสินค้าเพิ่ม
  • การรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการขนย้ายเพิ่มเติมตามวงเงินที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนดเอง