การเลือกใช้บริการขนย้ายเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเป็นสำคัญ

1. การได้รับคำแนะนำบอกต่อจากเพื่อนหรือจากญาติพี่น้องที่เคยใช้บริการขนย้ายจากเจ้านั้นๆแล้ว ในส่วนนี้ก็เป็นอีกเหตุผลที่น่าจะดีที่สุด สำหรับการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการขนย้ายกับเจ้าที่ถูกแนะนำ ซึ่งส่วนนี้ก็อาจเป็นเหตุผลและเป็นหลักประกันที่ดีได้ว่าเราจะได้รับบริการขนย้ายที่มีคุณภาพทั้งการให้บริการและราคาที่ยุติธรรมสมเหตุสมผล

2. การพิจารณาจากข้อมูลจากโปรไฟล์ต่างๆในการแนะนำบริการขนย้ายในแต่ละเจ้าที่ให้บริการผ่านสื่อต่างๆ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะนำไปสู่การเลือกใช้บริการขนย้ายกับเจ้าที่ให้บริการนั้นๆได้เป็นอย่างดี ในส่วนตรงนี้เราอาจต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบครอบ ในการเลือกบริการขนย้ายในแต่ละเจ้า ที่สำคัญอย่าได้มองเฉพาะราคาค่าบริการขนย้ายที่ถูกเพียงอย่างเดียว แต่เราควรรู้ควรทราบโดยละเอียดในส่วนงานขนย้ายที่ผู้ให้บริการขนย้ายเจ้านั้นๆเสนอราคามา มีบริการอะไรบ้างให้กับเราครอบคลุมและไม่ครอบคลุมในส่วนใดบ้าง ตรงต่อความต้องการเราของหรือไม่อย่างไร รวมถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนั้นด้วย ว่ามีมาให้ด้วยหรือไม่อย่างไร หากค่าบริการขนย้ายนั้นรวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพ็คป้องกันสิ่งของนั้นด้วย ค่าบริการอาจมีราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นมาบ้างตามวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพ็คป้องกันสิ่งของนั้นด้วย การถอดและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนต่างๆ มีบริการครอบคลุมและไม่ครอบคลุมในส่วนใดบ้าง เพื่อให้เข้าใจภาพรวมงานขนย้ายได้อย่างละเอียดและครบถ้วน

3. การประเมินประสบการณ์การทำงานของผู้รับบริการขนย้ายอย่างไรเพื่อให้ได้บริการขนบ้ายที่เป็นมืออาชีพจริงๆ เราสามารถประเมินผลงานจากรูปถ่ายจากโปรไฟล์ต่างๆในการทำงานจริงในสื่อต่างๆ ก็อาจพอทราบได้ถึงความชำนาญความมีประสบการณ์และทักษะในการขนย้ายในแต่ละเจ้าได้อย่างไม่อยากนัก การพิจารณาในส่วนต่างๆเหล่านี้ก็สามารถนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้บริการขนย้ายของแต่ละเจ้าในความเป็นมืออาชีพได้เป็นอย่างดี

4. การรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการขนย้าย ในส่วนนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องสอบถามกับผู้ให้บริการขนย้ายให้ชัดเจน ในกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดจากการขนย้าย อันเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการขนย้ายต้องรับผิดชอบดูแลข้าวของเครื่องใช้ต่างๆตามความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ควรสอบถามวงเงินของความรับผิดชอบ ระยะวันเวลาในการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในกรณีต่างๆ ตามที่ตกลงกัน การว่าจ้างบริการขนย้ายควรจัดทำเอกสารว่าจ้างหรือจัดทำใบเสนอราคาที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนในการให้บริการขนย้าย ในส่วนที่อยู่ในขอบเขตผู้รับบริการขนย้ายได้ให้บริการและความรับผิดชอบ และเพื่อให้เข้าใจในส่วนที่ไม่อยู่ในขอบเขตของผู้รับบริการขนย้ายได้ให้บริการและความรับผิดชอบ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและจะเป็นการลดปัญหาที่อาจเกิดจากความเข้าใจผิดกันด้วย หวังว่าหลักสำคัญในการพิจารณาเลือกใช้บริการขนย้ายอย่างรอบครอบนี้ จะเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการทั้งสองฝ่าย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น